Εκδότης Αντικειμένων
Επιστροφή

Ι. Ν. Ταξιαρχών Γλέζου

Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Μάνης, στον Πύργο Διρού, στον συνοικισμό Γλέζου, διατηρείται ο βυζαντινός ναός των Ταξιαρχών.

Χρονολογείται στο β΄ μισό του 11ου αιώνα και ανήκει στον τύπο του δικιόνιου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Οι τοίχοι του είναι κτισμένοι με το συνηθισμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποίας των μεσοβυζαντινών χρόνων. Κατά τόπους έχουν εντοιχισθεί εφυαλωμένα πινάκια, ενώ σε μεταγενέστερες εποχές, κατά τη διάρκεια επεμβάσεων και προσθηκών, εντοιχίσθηκαν και μεσοβυζαντινά μαρμάρινα γλυπτά. Ο τρούλος είναι «αθηναϊκού τύπου», δηλαδή οκτάπλευρος με πώρινους κιονίσκους στις γωνίες.

Πλούσιος είναι ο γλυπτός διάκοσμος του ναού. Από τις τοιχογραφίες που κάλυπταν το εσωτερικό του διατηρούνται μόνο σπαράγματα, όπως η μορφή του Παντοκράτορα στον τρούλο. Το κτιστό τέμπλο είναι νεότερο.

Static Google Map
Προβολή στο χάρτη
Attraction Info
Πληροφορίες
  • Χρονολόγηση: β' μισό 11ου αιώνα
  • Περίοδος: Βυζαντινή
  • Ιερά Μητρόπολη: Μάνης
  • Φορέας προστασίας: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας
  • Διεύθυνση: Πύργος Διρού, Τ.Κ. 23062
  • Πρόσβαση: Ι.Χ. αυτοκίνητο
  • Στάθμευση: Ελεύθερη
Attractions List Section

Catalog Page Description
Routes By Type
Attraction Info