Χριστιανισμός, Πολιτισμός & Τέχνη

Από τους πρώτους κιόλας αιώνες του Χριστιανισμού αναγνωρίστηκε η σημασία της τέχνης στην πίστη και στη λατρεία.

Η τοιχογραφία κατέχει αναμφίβολα πρωτεύουσα θέση στη διακόσμηση των ναών.

Απλούστερη στα υλικά και μικρότερων απαιτήσεων σε σύγκριση με το ψηφιδωτό, δεν χρησιμοποιείται για να καλύψει απλά την επιφάνεια ενός τοίχου, αλλά αναπαριστώντας τα άγια πρόσωπα και τα ιερά γεγονότα, διδάσκει την πίστη, παιδαγωγεί τους πιστούς και τους εμψυχώνει σε δύσκολες στιγμές του Χριστιανισμού.

Το ψηφιδωτό, σε σύγκριση με την τοιχογραφία, προκαλεί αναμφισβήτητα μεγαλύτερη εντύπωση λαμπρότητας.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο η τέχνη του εξελίσσεται διαρκώς και κορυφώνεται, αφήνοντας ανεξίτηλα στον χρόνο έργα, τα οποία ακόμα και σήμερα αποπνέουν την αύρα ενός ένδοξου παρελθόντος.

εικόνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της θείας Λειτουργίας και σημαντικό κομμάτι της δημόσιας και ιδιωτικής λατρείας. 

Ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ Θεού και ανθρώπου, μεσολαβητής της οποίας είναι η εικονιζόμενη μορφή, οι εικόνες αποτελούν το παιδαγωγικό μέσο, το «βιβλίο των αγραμμάτων», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν Πατέρες της Εκκλησίας.