Αξιοθέατα

Ιστορικοί Ναοί

Συντεταγμένες: 36.624653, 22.381187

Ι. Ν. Αγίου Πέτρου Γλέζου

Στον Πύργο Διρού, σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Μάνης, πάνω από τον συνοικισμό Γλέζου, βρίσκεται ο ιερός ναός του Αγίου Πέτρου.

Η εκκλησία χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα και ανήκει στον τύπο του ελεύθερου σταυρού με τρούλο. Κατά το α΄ μισό του 13ου αιώνα επισκευάσθηκε το ανώτερο τμήμα του ναού, ενώ το καμπαναριό που υψώνεται στη δυτική του πλευρά είναι μεταγενέστερο. Οι τοίχοι του στο κατώτερο μέρος τους είναι κτισμένοι με πέτρες και μαρμάρινους λίθους, ενώ στο ανώτερο ακολουθείται το συνηθισμένο πλινθοπερίκλειστο σύστημα τοιχοποίας.

Στο εσωτερικό του ναού διατηρούνται σπαράγματα τοιχογραφιών, οι οποίες ανήκουν σε δύο διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Οι παλαιότερες ανάγονται μετά τα μέσα του 13ου αιώνα. Ανάμεσά τους ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκηνή της Εις Άδου Καθόδου, όπου γύρω από τη μορφή του Χριστού αντί για δόξα εικονίζονται πύρινες ταινίες που ανεμίζουν, στοιχείο που θωρείται δυτική επίδραση. Το δεύτερο στρώμα χρονολογείται στη μεταβυζαντινή περίοδο. Το σημερινό τέμπλο είναι κτιστό και σε αυτό έχουν ενσωματωθεί γλυπτά του αρχικού τέμπλου, που ήταν μαρμάρινο.

Πληροφορίες

Επιπλέον

Χρονολόγηση: 
αρχές 11ου αιώνα

Περίοδος: 
Βυζαντινή

Ιερά Μητρόπολη: 
Μάνης

Φορέας προστασίας: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας

Διεύθυνση: 
Πύργος Διρού

Πρόσβαση: 
Ι.Χ. αυτοκίνητο

Αξιοθέατο στο χάρτη

Άρθρα στην ίδια περιοχή